Hírek

Elérhetőségek

HIRDETMÉNY A Településfejlesztési Koncepció és a Településrendezési Eszközök készítésének megindításáról

HIRDETMÉNY

A Településfejlesztési Koncepció és a

Településrendezési Eszközök készítésének megindításáról

 

 

Tisztelt Lakosság! Tisztelt Érdekeltek!

Döbörhegy község Önkormányzatának Képviselő-testülete a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Kormányrendelet előírásainak megfelelően a Településfejlesztési Koncepció, és a Településrendezési Eszközök (Településszerkezeti Terv és a Helyi Építési Szabályzat) készítését határozta el. A tervezési munkával az Önkormányzat a Völgyzugoly Műhely Kft-t bízta meg.

A felülvizsgálat Döbörhegy község teljes közigazgatási területét érinti. Ennek keretében tájékoztatom Önöket, hogy a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 8/2017. (VII.18.) önkormányzati rendelet értelmében a településrendezési eszközökkel kapcsolatban írásbeli észrevételt postai úton, a polgármesternek címezve 9914 Döbörhegy, Fő utca 60., vagy a doborhegy@kx.hu email címen, 2020. augusztus 28. dátumig tehet.

Az észrevételnek tartalmaznia kell az észrevételt tevő nevét, postai vagy email címét, telefonszámát, valamint a felmerült probléma, észrevétel, kérés vagy javaslat pontos leírását.

Tájékoztatom továbbá az érintetteket, hogy a településfejlesztési koncepció és a településrendezési eszközök készítése eljárás előzetes tájékoztató szakasza részeként jelen hirdetményt közzé tesszük a Polgármesteri Hivatalban, valamint a közterületen elhelyezett önkormányzati hirdetőfelületen, a település honlapján https://doborhegy.asp.lgov.hu// is.

A COVID-19 fertőzés okozta tömeges megbetegedést okozó, 2020. évben bekövetkezett humánjárvány megelőzésére, illetve következményeinek elhárítására a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló 2020. évi LVIII. törvény (továbbiakban: Törvény) 165.§ (1) bekezdése szerint a helyi önkormányzat a partnerségi egyeztetés személyes megjelenést előíró szabályaitól eltérően a tájékoztatást, a véleménynyilvánítást és az egyeztetést elektronikus úton folytathatja le.

A Törvény 165.§ (2) bekezdés szerint a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelettől eltérően az előzetes munkaközi tájékoztatás lakossági fóruma kizárólag elektronikus úton történik, így írásbeli észrevételek megfogalmazására van lehetőség fentiekben ismertetetteknek megfelelően.

 

 

Döbörhegy, 2020. augusztus 06.

 

Gudics Attila László

polgármester